iBasso Audio アップデート情報更新


DX170V1.03.261.jpg

iBasso Audio DX170
ファームウェアアップデート情報更新のお知らせ

下記から製品のページにて詳細をご確認いただけます。

DX170:v1.03.261